Общински съвет – Монтана

28.05.2024 – Протокол Nº8 от заседание на Общински съвет – Монтана

Общински съвет Монтана – Дневен ред 28.05.2024

25.04.2024 – Протокол Nº7 от заседание на Общински съвет – Монтана

Общински съвет Монтана – Дневен ред 25.04.2024

21.03.2024 – Протокол Nº6 от заседание на Общински съвет – Монтана

Общински съвет Монтана – Дневен ред 11.03.2024

15.02.2024 – Протокол Nº5 от заседание на Общински съвет – Монтана

Общински съвет Монтана – Дневен ред 15.02.2024

18.01.2024 – Протокол Nº4 от заседание на Общински съвет – Монтана

Обшински съвет Монтана – Дневен ред 18.01.2024

21.12.2023 – Протокол Nº3 от заседание на Общински съвет – Монтана

Общински съвет Монтана – Дневен ред 12.2023

23.11.2023 – Протокол Nº2 от заседание на Общински съвет – Монтана

07.11.2023 – Протокол Nº1 от заседание на Общински съвет – Монтана

07.09.2023 – Протокол Nº51 от заседание на Общински съвет – Монтана

22.08.2023 – Протокол Nº50 от заседание на Общински съвет – Монтана