Учениците от I-во ОУ са най-добрите млади огнеборци

Седмокласниците от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методи” – Монтана се класираха на първо място в областния етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”.

Състезанието се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и се проведе в Центъра за професионална квалификация.

Всички участници в състезанието показаха теоретичните си знанията си за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации.

При практическите игри състезателите поставяха противогаз, херметизираха помещения и хранителни продукти. Учениците демонстрираха бързина и правилна
реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.

Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при пожари, бедствия, аварии и природни катастрофи, да се възпита в тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

На второ място е отборът на Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров”, град Монтана, а на трето място – Пето средно училище „Христо Ботев”, град Монтана.

Отборът на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методи”, град Монтана ще се представи в републиканския кръг на състезанието.