Монтана и Долж се надиграваха на една сцена

Автентична музика, танци и облекло представиха в Монтана самодейни трупи от България и Румъния. На фестивала взеха участие близо 180 души от двата бряга на река Дунав.

Събитието се проведе на открито в центъра на Монтана и представи традиции от Северозападна България и граничния окръг Долж в Румъния.
Освен в Монтана фестивали на автентичната култура ще има във Видин и в Крайова.

На територията на областите Видин и Монтана в България и окръг Долж в Румъния има над 800 населени места, в които хората съхраняват и препредават с любов и постоянство старите обичаи.

В повечето случаи става въпрос за местна самодейна група, изпълняваща типичен за региона фолклор, занаятчии, изработващи продукти по неподправена технология, майстори на плетива, изделия за бита и всякакви дейности, предавани поколения наред в едно семейство.

Традициите, занаятите, обичаите и таланта във всяко село се отличават с автентичност и оригиналност в различните си елементи, типични само за региона. И въпреки характерните си особености в тях има много общи детайли, които ни свързват.