Лом и Крайова договарят проекти за 10,5 млн. лева

Община Лом и град Крайова, център на област Долж, ще кандидатстват по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-Румъния-България с общи проекти на стойност 10,5 млн. евро.

За това се договориха кметът Пенка Пенкова и областният управител Йон Приотеаса на работна среща в Крайова. От Община Лом участваха и зам.-кметът инж. Валентин Евтимов и експертът Наталия Стефанова.

Рехабилитация на пътища от двете страни на река Дунав е първият съвместен проект. Двата града ще кандидатстват за финасиране по приоритетната ос „Добре свързан регион“.

Възможни пътища за основен ремонт, според изискванията на програмата, на територията на община Лом, са Комощица-Лом и Ковачица-Станево. От румънска страна това е пътят между Перишор и Чиороши. Партньорите по проекта могат да получат до 4 милиона евро, или 8 милиона евро общо.

Лом и Крайова ще кандидатстват и по приоритетната ос „Зелен район“, която предвижда опазване и развитие на културно и природно наследство. Идеята на Общината е да бъде възстановена къщата-музей на Димитър Гинин (клуб „Ретро“).

От румънска страна също предвиждат ремонт на сграда, която да се превърне в музей. По тази ос партньорите от България и Румъния могат да получат финансиране до 750 000 евро или 1,5 млн. евро общо.

Третият съвместен проект между Лом и Крайова е по приоритетна ос «Безопасен регион». Той предвижда закупуване на противопожарна техника, ремонт и оборудване на сграда. В сградата ще бъде ситуиран доброволчески отряд за гасене на пожари и помощ в кризисни ситуации. Тук допустимото финансиране е до 500 000 евро на партньор или до 1 милион евро общо.

Първият етап от класирането на е до 15 май. До края на юни ще бъдат обявени и резултатите от втория кръг и при одобрени проекти ще бъдат сключени договори за изпълнените им.