Безплатно обучение по „Информационни технологии“ за младежи

От 9 до 16 май 2017 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. в компютърната зала на Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана ще бъде проведено обучение по „Информационни и комуникационни технологии” (ИКТ) за младежи на възраст от 16 до 29 години.

В рамките на курса по ИКТ младежите ще усвоят нови знания и умения за работа с различни текстообработващи програми, създаване на таблици, презентации, база данни, анкети и тяхната обработка.

Курсът ще се води от Сибил Бойчев – координатор на СНЦ „Младежки СевероЗапад” и управител на НСНЦ „Младежки Глас” – клон Монтана. Успешно завършилите ще получат сертификат.

Обучението е напълно безплатно.