Малки математици ще се съзтезават в Монтана

Математическото състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 14 май в ПМПГ “Св. Климент Охридски” – Монтана.

“Питагор ” се организира с цел своевременно откриване на математическите способности и заложби на учениците от IV клас, както и за тяхното насърчаване, бъдещо развитие и творческа изява.

Заявки за участие и записване се приемат до 13 часа на утре (10 май) в стая 204, ПМПГ “Св. Климент Охридски”.

Съгласно регламента за организиране и провеждане на състезанието в него имат право да участват всички ученици от IV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в училищата на областта.

Резултатът от състезанието може да се използва за кандидатстване за обучение в V клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана. Състезанието е анонимно и се провецда за 120 минути. Включва 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание на решението.
Такса за участие няма.