180 000 лв. за изкърпване на улици и пътища в ломско

180 000 лв. са предвидени за изкърпване на дупки по градски улици и междуселски пътища на територията на община Лом.

За ремонтиране на най-разбитите участъци от най-натоварените с движение ломски улици са определени 130 000 лв.

30 000 лв. ще струва текущият ремонт на пътя Лом-Комощица, а за пътя Ковачица-Станево ще са нужни 20 000 лв., съобщиха от Община Лом.

За осигуряване на парите, необходими за ремонти на улици и пътища, Общинският съвет взе решение на извънредно заседание, средстава от държавната субсидия за капиталови разходи да бъдат пренасочени, предвид окаяното състояние на пътната мрежа.

Състоянието на улиците в града е много лошо от години – дълбоки дупки и пукнатини, нарушени пътни участъци, които създават проблеми и са направо опасни. Община Лом, както и повечето общини, не разполага с достатъчно собствени финансови средства дори за елементарно привеждане на градската пътна мрежа и общинските пътища в безопасен експлоатационен вид.“ – каза кметът Пенка Пенкова.

Ще стартира и основният ремонт на пет улици, за които в края на миналата година Министерският съвет предостави на Община Лом 500 000 лв.

Проектът „Възстановяване на улична и тротоарна настилка в гр. Лом“ предвижда ремонт на ул. „Басанович“ – 228 метра, в кв. Боруна, на ул. „Хаджи Димитър“ – в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Димитър Ангелов“ – 145 метра, както и на 200 метра от ул. „Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Добруджа“ до ул. „Червена стена“.

Предвидено е изграждането и на улична и тротоарна настилка на участък от ул. Любен Каравелов“ до ул. „Пролет“ – 26 метра, както и възстановяване на тротоарна настилка и паркинг на ул. „Ал. Стамболийски“.