Затворът в Бойчиновци – липса на душове и топла вода (СНИМКИ)

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева и екипът й провериха поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци.

Проверката установи, че за 34 млади хора /22 деца и 12 пълнолетни младежи/ се грижат 52 души – 37 надзиратели, 1 социален работник, 1 инспектор пробации, 1 психолог и 12 инспектори педагози, които през деня обучават децата в училището, а следобед изпълняват функцията на социални работници.

„В повечето случаи младежите са необразовани, не могат да четат и пишат, затова ги водим „слушатели“ в час“, обясни преподавател.

В детския затвор е правен козметичен ремонт на спалните помещения, но в банята липсват душовете. По твърдение на началника на поправителното заведение, „децата сами си свалят и слагат душовете“, а топлата вода е два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък.

Екипът на обществения защитник установи още, че лошите транспортни връзки не улесняват свиждането на децата с техните родителите, които 90% са от социално слаби семейства с турски или ромски произход.

По тази причина през цялата минала година е имало едва 5 посещения на роднини.

Заместник-омбудсманът Диана Ковачева и директорът на НПМ Димитър Бонгалов направиха и внезапна проверка и на ареста в Монтана, където отново установиха нехуманно отношение към лишените от свобода.

Сред 8-те задържани бе и арестант, който вече повече от 8 месеца чака да бъде разгледано делото му.

Проблеми, свързани с достъпа до дневна светлина, тясно и късо „каре“ за разходка на открито, тоалетна, разположена между две легла без прегради, както и липса на изискуемите 4 кв. метра лично пространство са сред констатациите на институцията на омбудсмана.