Затварят за ремонт четири парка и една алея в Монтана

Започват основните ремонт на  парковете „Огоста” „Калето”, „Монтанензиум „ „Централна градска градина и  пешеходната алея „Хаджи Димитър”  в Монтана. Днес бяха представени  три от проектите.  Разясненията по първите два  минаха през май.

 „Обновяването на градската среда е голямо предизвикателство, с което се надявам да се справим успешно. Монтана има 600 декара паркове. Започва ремонтът на вътрешния зелен пояс на града.

Финансирането за обектите  е осигурено по оперативната програма „Региони в растеж” на обща стойност 6,3 милиона лева

Парк „Калето”  е естествена връзка между вътрешността на града и антична крепост, разположена на височина в югозападната част на  Монтана. Обособени са пет входа към парковата територия, четири от североизток, по протежение на ул. „Извора“ и един от запад. Площта на целия парк е 47 990 м2.Стойността на инвестицията за обновяване и рехабилитация на парк Калето е 1 213 271,80 лв. Ще бъде направена рехабилитация на алеите, поставени предпазни метални парапети, енергоспестяващо осветление,  система за  видео наблюдение, нови  пейки, кошчета за отпадъци и антипаркинг елементи на входовете на парка.  Освен това се предвижда възстановяване на зелените площи, засаждане на нови дървесни видове, декоративни храсти, цветни градини.

Същите дейности ще бъдат извършени и в парк „Огоста”. Различното е, че в него ще има условно обособени три зони за различни дейности – за отдих, за спортни дейности и за игра. Паркът естествено „преддверие“ и основен пешеходен подход към градския стадион. Има шест входа към парковата територия, три главни от североизток, югозапад и югоизток и три второстепенни от северозапад и югозапад. Площта на целия парк е 32 491 м2. Инвестицията за обновяване и рехабилитация на парк Огоста е 1 542 000,00 лв.

Основна реконструкция на алеите ще има и в парк „Монтанензиум”. В него също ще бъде поставено енергоспестяващо осветление и система за видеонаблюдение. Паркът е едно от най-красивите места в централната част на Монтана с езеро във вътрешността. Проектирано е обособяване на различни зони за отдих, за детска игра, за арт-инсталации, поставяне на нови пейки, ново парково осветление, монтиране на автоматична напоителна система, чешми и антипаркинг елементи.

Възстановяването на парка и високата дървесна, храстовата и тревиста растителност допринасят за пространственото въздействие на архитектурата на град Монтана. Площта на целия парк е 38 951 м2. Инвестицията за парк „Монтанезиум” е 1 470 172,62 лв.

Централната градска градина е най-старият парк в Монтана. В него ще бъде изградена новопроектирана алейна мрежа, въведено енергоспестяващо осветление, система за видео наблюдение, поставени нови пейки, беседки, катерушки, люлки и пързалки за деца, арт-инсталации, ново парково осветление и ще бъде обновена зелената система. Площта на целия парк е 21 431 м2.Инвестицията за Централната градска градина е 826 818,36 лв.

На булеварда-алея „Хаджи Димитър” ще бъде направена нова улична настилка, сменени тротоарите, бордюрите, възстановена пешеходната зона в средата му и зелените площи, които я ограждат. Освен това по протежението на трасето ще бъде обособена велоалея. В района ще бъде изграден и фонтан. Дължината на булеварда е 580 м. с алеи и зелени площи от 14 500 м2. Инвестицията за бул. „Хаджи Димитър” е 1 053 999,85 лв.