Медицинските прегледи за учители отпадат

Спешни промени преди първия учебен ден

Да отпаднат медицинските прегледи за учители, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването след предприетите промени в Наредбата за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, . Измененията се дължат на факта, че посочените в наредбата заболявания са тежки и периодът за развиване на част от тях е различенм, така че, обвързването му с фиксирани срокове не е целесъобразно.

От министерството предлагат да отпадне периодичността на задължителните медицински прегледи, както и срокът (до 30 септември), в който да се провеждат прегледите. В проекта се предвижда работодателят да взема решенията, относно необходимостта от извършване на медицински преглед.

Предложена е и промяна на наименованието на законовата норма, а именно: „Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист“ . Проектът на Наредбата е изпратен за спешно съгласуване в МОН с оглед необходимостта от бързо публикуване за обществено обсъждане.

Към момента Наредбата регламентира, че лицата, заемащи длъжността педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на тези заболявания ежегодно в срок до 30 септември.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.