Медицинските прегледи за учители отпадат

Спешни промени преди първия учебен ден

Медицинските прегледи за учители отпадат преди 15. септември

Да отпаднат медицинските прегледи за учители, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването след предприетите промени в Наредбата за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, . Измененията се дължат на факта, че посочените в наредбата заболявания са тежки и периодът за развиване на част от тях е различенм, така че, обвързването му с фиксирани срокове не е целесъобразно.

От министерството предлагат да отпадне периодичността на задължителните медицински прегледи, както и срокът (до 30 септември), в който да се провеждат прегледите. В проекта се предвижда работодателят да взема решенията, относно необходимостта от извършване на медицински преглед.

Предложена е и промяна на наименованието на законовата норма, а именно: „Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист“ . Проектът на Наредбата е изпратен за спешно съгласуване в МОН с оглед необходимостта от бързо публикуване за обществено обсъждане.

Към момента Наредбата регламентира, че лицата, заемащи длъжността педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на тези заболявания ежегодно в срок до 30 септември.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.