Грехованата любов на Зографа Захарий

Грехованата любов на Зографа Захарий

по Павел Спасов

постановка: Петър Митев
участва: Детелин Кандев