Детегледачи ще получат 20 милиона лева

Крайният срок на проекта е 31.10.2017, или  или до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Детегледачи ще получат 20 милиона лева.

Детегледачи ще получат 20 милиона лева във вид на безвъзмездна финансова помощ по проект „Родители в заетост”. Той е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът подпомага родителите да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца. Очакванията са, че с планираните средства ще се осигури подкрепа за 1500 родители за отглеждане на техните деца.

Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. От 06 октомври 2017 г., заявленията по проект „Родители в заетост” вече могат да бъдат подавани и по електронен път на адрес roditeli-v-zaetost@az.government.bg .

Крайният срок на проекта е 31.10.2017, или  или до изчерпване на наличния финансов ресурс.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.