11,7 милиона за модернизиране на училища

Ремонтните дейности включват саниране на сгради, реконструкция и обновяване на учебни корпуси, класни стаи, спортни съоръжения и училищни дворове.

Пет училища и две детски градини ще бъдат основно ремонтирани и оборудвани по проекта „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом“, който е на стойност 11 795 862 лв. и се финансира по Оперативната програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ, която Община Лом получава за изпълнение на проекта, е в размер на 11 695 862 лв., а собственият принос е 100 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

За основен вътрешен ремонт и оборудване на ПГ “Найден Геров” са определени 1 799 987 лв. Малко над 1 милион лева пък ще струва ремонтът на малката сграда на СУ “Димитър Маринов”. За I ОУ “Никола Първанов” са определени 2 857 938 лв., а за II ОУ “Константин Фотинов” са предвидени 1 195 857 лв. 2 665 700 лв. пък ще струват санирането и оборудването на СУ “Отец Паисий”. Предвидено е и саниране и оборудване на две детски градини – ДГ №1 “Снежанка”, на стойност 1 028 000 лв., и ДГ №7 “Калинка” – за 1 129 938 лв.

Ремонтните дейности включват саниране на сгради, реконструкция и обновяване на учебни корпуси, класни стаи, спортни съоръжения и училищни дворове. Проектът включва и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на класните стаи, училищните лаборатори и библиотеки. Ще бъдат създадени и условия за подобряване на достъпа на лица с увреждания. Предвидени са и мерки за енергийна ефективност.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.