Как да се отопляваме по безопасно през зимата

Препоръки от пожарникарите в Монтана за една по-сигурна зима

Във връзка с настъпването на отоплителния есенно-зимен сезон, от РСПБЗН – Монтана напомниха някои основни правила безопасно отопление през  зимата:

1. Не се допуска използването на нестандартни или преправяни отоплителни уреди. Всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.

2. Отоплителни уреди се използват, като се монтират върху негорима основа и на разстояние, минимум 0.5 м. от горими материали, конструктивни елементи и мебели.

3. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост. ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ.

4. При почистването на печки на твърдо гориво, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци.

5. Не оставяйте без наблюдение включени отоплителните и електронагревателни уреди.

6. Използването на електрически отоплителни уреди, допълнително натоварва електрическата инсталация, което може да предизвика пожар. Не се допуска използването на неизправни или „подсилени“ предпазители в електрическите табла.

7. Проверете изправността на вентилите и газопроводите на газовите бутилки и инсталации. При наличие на пукнатини в газопровода или неизправност на вентила, същите незабавно трябва да се подменят.

8. Не се допуска използването на газови бутилки в сутеренни помещения, спални, бани и санитарни възли.

9. Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора.

10. На децата ограничете достъпа ѝм до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

11. При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете сградата и се обадете на тел. 112.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.