ЧЕЗ отваря нови работни места

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Населени места в Северозапада остават без ток и през нощта

Стартира изпълнението на проект „Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД“.

В рамките на проекта ще бъде осигурена работа и професионално обучение на 14 безработни лица. Проектът стартира на 02.05.2017 г. и ще продължи до 02.09.2018 г. Според изискванията на програмата повече от половината от наетите лица следва да принадлежат към уязвими групи. Това са хора без квалификация, трайно отдалечени от пазара на труда, на възраст над 54 г., младежи под 29 г. и лица с увреждания.

„За нас е важно да дадем възможност на хора със затруднения, които по една или друга причина не са развили уменията си, да станат конкурентноспособни. Също така през последните години става все по-трудно на пазара на труда да се намерят подготвени кадри – обучени и технически квалифицирани. Програма Развитие на човешките ресурси ни дава много добра възможност да подберем хора, които искат да усвоят една много полезна професия, но досега не са имали шанс, и да ги обучим. Вярваме, че инвестициите в развитието и квалификацията на хората са най-важният ни социален капитал“. Това заяви Евгения Накова, директор Човешки ресурси на ЧЕЗ България.

ЧЕЗ ще предостави и обучение на 8 от наетите лица. Те ще придобият професионална квалификация по специалност „Електрически инсталации“, професия „Електромонтьор“ . Проектът включва и закупуването на необходимото съвремено оборудване, свързано със създаването на новите работни места. Според изискванията на проекта компанията ще запази дългосрочно минимум половината от разкритите по проекта нови работни места.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 526,72 лева, от които 85% европейско съфинансиране. Общата сума на допустимите разходи по проекта е 183 158,40 лева.

Така ще се осигури възможност за социално включване на 14 безработни и отдалечени от пазара на труда лица . Ще се повиши и  качеството на услугите, предоставяни от дружеството. ЧЕЗ е отговорен работодател на повече от 3000 българи.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.