Въздухът в Монтана – един от най-мръсните в страната

Рекордно мръсен въздух в страната. От Инспекцията по околната среда и водите отчетоха завишени в пъти нива на замърсяване в 8 български града.

В края на миналата година един от градовете с най-много дни замърсен въздух е бил Монтана. Въздухът е бил със запрашеност 1,37 над нормата. Над 6 пъти за ден е измереното замърсяване на фини прахови частици.

Опитът на специалистите показва, че декември и януари са месеците с най-висока замърсеност на въздуха. Няколко са причините за това – отоплението на твърди и течни горива, неблагоприятните метеорологични условия, сред които и мъглата.

В малките населени места основният замърсител е отоплението, в големите градове – транспортът.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.