Насърчават мобилността на безработните

Средствата се отпускат най-много за 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.

Шестима се борят за едно работно място в северозапада

Мобилността на безработните лица ще бъде насърчена с нова мярка на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда в страната започна приема на заявления. Чрез тях незаетите ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла/детска градина и интернет услуги.

Тази възможност е за безработни, насочени към работно място които сменят адреса си, като работното място е на на повече от 50 км от дома. Средствата се отпускат най-много за 12 месеца. Определеният размер за тази година е до 200 лв. месечно.

Помощта за възстановяване на част от разходите е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги. Това ще насърчи териториалната им мобилност и ще стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.

Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта. Тя ще подкрепи семействата да започнат работа в друго населено място, и за поддържането на нормален жизнен стандарт.

В Националния план за действие по заетостта за 2017 година е предвидено 400 безработни да се възползват от мярката. По този начин Агенцията по заетостта ще създаде условия за по-голяма мобилност и активност на безработните с професионални умения.

Подробна информация може да бъде получена във всяко бюро по труда и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Насърчителни мерки за безработни лица”.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.