Берковица търси най-добрия клас

Берковица търси най-добрия клас

За поредна година комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица обяви традиционния конкурс „Клас на годината“.

В продължение на цяла учебна година ученици, учители и родители ще полагат съвместни усилия за: свеждане до минимум на неизвинените отсъствия, мотивиране на децата към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност, включване в нови инициативи и идеи, повишаване на мотивацията за учене, развиване на ученическото самоуправление и формиране на интерес към училищния живот. З

а да си победител в конкурса се изисква висок училищен успех на класа, много постижения в спорта, науката и изкуството, участия и призови места в състезания и олимпиади, отличия в конкурси и фестивали и работа по проекти и в полза на обществото.

За учебната 2017/ 2018 година заявления за участие са подали следните класове:

– 5. клас на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Ива Василева;
– 5. а клас на Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Мадлена Алексиева;
– 6. а клас на Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Валя Крумова;
– 7. а клас на Трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Пенка Петрова;
– 7. б клас на Трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Ани Иванова;
– 9. б на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица с класен ръководител г-н Горан Атанасов;
– 10. б клас на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Наташа Младенова;
– 8. б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Соня Антова;
– 9. б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Николина Кирова – Тодорова;
– 10. б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица с класен ръководител г-жа Бистра Матерова.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.