НАП с предупреждение за дължими данъци

Община Монтана стартира кампанията за събиране на местни данъци

НАП прилага нов партньорски подход при събиране на просрочените задължения към бюджета.

Агенцията започна регулярно изпращане на автоматични електронни съобщения до длъжниците си.

Кампанията е част от мерките, с които приходната администрация стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти.

Чрез имейли приходната агенция напомня на своите клиенти за задълженията преди да предприеме мерки за тяхното принудително събиране.

Част от електронните съобщения са с информативен характер и съдържат данни за нововъзникналите данъци, осигурителни вноски или други такси и глоби, чиито срок за плащане вече е изтекъл.

В писмото не са упоменати изрично конкретните размери на дълговете. Съдържанието им е различно според това дали има образувано изпълнително дело или не.

В имейлите се посочва също, че клиентите могат да направят справка за всички свои просрочени задължения чрез електронната услуга на агенцията на Портала за електронни услуги на НАП, ако притежават електронен подпис или персонален идентификационен код.

Друга част от електронните писма се изпращат на длъжници, за които предстои образуване на изпълнително дело, като им се предоставя 1-месечен срок за плащане на дължимите суми преди агенцията да пристъпи към изпълнение.

Текстовете на писмата до длъжниците на НАП могат да се видят на сайта на приходната администрация – www.nap.bg.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.