Свободни работни места в началото на месеца

Младежкият медиатор към община Монтана информира за следните свободни работни места

Младежки медиатор в Дирекция „Хуманитарни дейности“  на Община Монтана информира за следните свободни работни места в началото на декември 2017

Оператор производствена линия
Пазач – портиер
Шивач с опит
Осигурителен посредник, на граждански договор
Сервитьор
Шивач с опит
Шофьор, международни превози
Снабдител, доставчик
Оператор, преса
Инспектор, качество на производствени процеси
Инженер, конструктор
Снабдител, доставчик
Майстор, производство на тестени изделия
Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Заварчици
Автомонтьори
Монтажник, климатична техника, с опит
Гладач, ютия с опит
Шивач с опит
Електромонтьор с опит
Работник, спомагателни шивашки дейности
Работник, плетачна машина
Касиер
Продавач-консултант
Формовчик, средно образование
Общ работник в склад на едро, средно образование
Продавач – консултант в супермаркет, средно образование
Готвач, топла кухня с опит
Продавач-консултант
Търговски консултант Мтел магазин, средно образование
Автомонтьор с опит
Кофражисти
Шофьор, пласьор стоки
Специалист, управление на човешките ресурси по Проект “Родители в заетост” от ОП”РЧР”
/срок за подаване на документи до 07.12.2017 г./
Общ работник в шивашки цех, средно образование
Мияч, превозни средства, средно образование