Без промяна в качеството на питейната вода

В течение на месец Ноември, са изследвани седем проби , взети от седем населени места, в които се провежда мониторинг.

От Регионалната Здравна Инспекция в Монтана обявиха месечната статистика за качеството на питейната вода в региона.

В течение на месец Ноември, са изследвани седем проби , взети от седем населени места, в които се провежда мониторинг. Експертите заявиха, че при тестовете не са открити промени в качеството на питейната вода. Няма нарушения по стандарта, определено и от Наредба № 9 „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“ .

През месец ноември не са изследвани проби от минерални източници. С въведено режимно ползване са селата Мокреш, Ботево, Златия, общ. Вълчедръм.

Остава завишено количеството на арсен във водата на селата Георги Дамяново, Меляне, Громшин, Кобиляк и Бели Брег.

Във връзка с регистрираните през месеца случаи на ентероколит и вирусен хепатит тип „А“ , становището на РЗИ е , че няма доказателства, че заболяванията са предизвикани от влошени качества на питейната вода.

 

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.