Трайно намалява безработицата у нас

Шестима се борят за едно работно място в северозапада

Нивото на безработицата в България бележи трайна тенденция на намаляване, като в момента то достига едно от най-ниските си нива – 5.8%.

Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на среща с представители на МВФ. Заместник-министър Русинова допълни, че продължава положителната тенденция на намаляване дела на дългосрочно безработните лица, като се прилагат целенасочени мерки в тази насока.

В изпълнение на препоръките на Европейската комисия за решаване на проблема, са създадени 73 центъра за заетост и социално подпомагане, които предоставят интегрирани услуги на хора от уязвими групи.

На срещата беше обсъден и въпросът за минималната работна заплата като един от основните инструменти на правителството в областта на доходите.

Заместник-министър Русинова отбеляза, че през последните години се наблюдава значителен ръст на минималното възнаграждение, с което се цели да се гарантира минимален доход за лица с ниска квалификация и умения.

Нейният растеж мотивира също така работодателите за предприемане на стъпки за увеличаване на заплатите. Средната работна заплата в икономиката също нараства с устойчиви темпове, както в номинално (123.1%), така и в реално изражение (98.7%). Към момента нейният размер е 1040 лв., коментират още от социалното министерство.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.