Внимание! Опасни коледни играчки у дoма

Красивите коледни играчки или лампички могат да ни зарадват за Коледните празници, но могат и да бъдат много опасни.

Затова в началото на Коледните и новогодишни празници Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проведе извънредната кампания „Равнопоставеност на потребителите“.

Целта на проверките е превенция и установяване спазването на изискванията за безопасност на категории продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход за страните-членки на Европейския съюз.

Продуктовите категории, които са класифицирани в нормативните уредби и които бяха във фокуса на кампанията са играчки, електрически съоръжения, машини, лични предпазни средства, радиосъоръжения и др. Инспекциите бяха съсредоточени в малките населени места, където обикновено се регистрират по-голям брой нарушения.

Служителите на агенцията инспектираха общо 649 продукта, като при 368 от тях бяха открити несъответствия.

Сред най-честите нарушения, които са установени са липса на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти; липса на инструкции на български език; липса на информация за икономическия оператор пуснал стоката на пазара, за да се проследи неговия произход и др.

Съставени са 131 акта за установяване на административни нарушения, както и 80 броя констативни протоколи на несъответстващите продукти и на лицата, които ги предоставят на пазара. Предстои издаване на заповеди за спиране разпространението или използването на несъответстващия артикул, изземване, както и унищожаване в съответствие с предвидените в закона разпоредби.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.