ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на птиците

ЧЕЗ Разпределеие стартира програма за проект на птиците

ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на живота и здравето на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на компанията за съхраняване на биологичното разнообразие. Усилията на дружеството в тази посока спомагат и за опазване на електроразпределителната мрежа от пожари, вследствие на запалване на гнезда или прекъсване на електрозахранването при досега с птиците.

Инициативата ще се реализира в продължение на 5 години и в нейните рамки компанията ще инсталира 4000 предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове и ще монтира 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. С този проект ще бъдат разработени, произведени и тествани и стандарти за безопасни за птиците електропроводи.

Със съдействието на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), партньор на ЧЕЗ Разпределение по проекта, дейностите ще се извършат в 19 специално защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000. БДЗП ще определи важните за птиците места и местообитанията им, което ще гарантира целенасоченото и ползотворно извършване на предвидените от ЧЕЗ Разпределение дейности.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16/NAT/BG/000612 е с бюджет 2,65 млн. евро. Изпълнението му е в продължение на дългогодишните традиции на ЧЕЗ Разпределение по извършване на дейности за защита на птиците. От стъпването на електроразпределителната компания на българския пазар, дружеството е обезопасило 620 гнезда чрез монтиране на платформи, специално конструирани на предпазват птиците от токов удар, както и 520 стълба.

До момента инвестициите на ЧЕЗ Разпределение до момента за защита на биологичното разнообразие, възлизат на над 100 хил. лв.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.