Запълват дупки в Лом с 4 милиона

4 898 146 лв. лева са осигурени за основен ремонт на три общински пътя – Лом-Замфир, Сталийска махала – „Багачина“ и Лом-Трайково.

Договорът за 100 % безвъзмездно финансиране на проекта бе подписан от изпълнителния директор на Фонд „Земеделие“ Живко Живков и кмета на Община Лом Пенка Пенкова. Предстои да бъде обявена процедура за избор на фирма-изпълнител на строително-монтажните работи.

Основният ремонт на трите пътя предвижда цялостно асфалтиране, изграждане на отводнителни съоръжения, укрепване на участъци, засегнати от свлачищни процеси, бордюри и тротоари, пътна маркировка и пътни знаци. Ще бъдат изградени и шахти за широколентов интернет, съгласно изискванията на Европейския съюз и решение на Министерския съвет.

Проектът на Община Лом „Рехабилитация на общински път MON 1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом-Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/ и общински път MON 2136 /ІІІ-114, Лом – Сталийска махала/ – Трайково – Замфир – Лом, кв. Младеново /II-81/, община Лом“ се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.