Почти двойно хора искат „топъл обяд“ в Берковица

Увеличава се броя на потребителите на социалната услуга „топъл обяд“ в Берковица.

Промяната се налага от необходимостта социалната услуга „топъл обяд“ да се предоставя на максимален брой нуждаещи се лица.

В Община Берковица кръгът на лицата, попадащи в обхвата на услугата, се увеличава и интересът към обществената трапезария е голям. Това ще допринесе до намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Исканата промяна се изразява в следното: увеличава се броят на потребителите, получаващи топъл обяд с 20 (двадесет). От 40 (четиридесет) потребителите на социалната услуга стават 60 (шестдесет) за периода от 18.12.2017 г. до 31.12.2019 г.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.