Ще следят въздуха в Монтана със 140 хиляди лева

Ще следят въздуха в Монтана със 140 хиляди лева

С близо 140 хиляди лева община Монтана тръгва да се бори с мръсния въздух. Градът ни е един от най- замърсените в страната с фини прахови частици.

ОБЕДИНЕНИЕ „МОНТАНА – ПРОГРАМА КАВ 2017 ще разработва комплексната програма за намаляване нивата на замърсителите ФЧП10 (фини прахови частици) и ПАВ (полициклични агрегатни въглеводороди) на Община Монтана за периода 2019-2023 г.

Днес кметът Златко Живков подписа договор с Яна Кирилова -представител на обединението

Поръчката за разработването на програмата е на стойност 139 872 лева

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г

Предоставената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 182 672 лева, от които 155 271,20 лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 27 400,80 лева от държавния бюджет на Република България. Крайният срок на проекта е 08.12.2018 г.

Стратегическата цел е да се осигури здравословна среда за живот на населението на Монтана и висока степен на защита на околната среда.

В рамките на изпълнението ще бъде събрана информация от измерванията на инспекцията по околната среда за чистотата на въздуха.

Ще се направят и допълнителни изследвания в различни точки на града. Планирано е социологическо проучване, което да покаже мнението на хората и техните предложения за промени.

Комплексната оценка ще включва показателите за качеството на въздуха, основните причинители за замърсяванията, влиянието на климатичните и метеорологичните фактори.

Ще бъде използван специален софтуер за оценка на ситуацията.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.