300 лева за всяко новородено дават в Берковица през 2018

Проекта за бюджет на Община Берковица бе обсъден и ще стартира с бюджет 14 849 284 лева, съобщиха от общината.

В него има ръст от 17 % спрямо 2017 година, който тази година и в държавна и в общинска дейност е еднакъв. Тази година, общината няма да увеличи размера на местните данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци.

Увеличават се субсидиите за спортните клубове от 84 000 лв. на 100 000 лв., за социално подпомагане от 20 000 лв. на 25 000 лв., от 250 лв. на 300 лв. за всяко новородено дете през 2018 г. и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени хора от 28 800 лв. на 31 000 лв.

Разпределението на субсидиите за спортните клубове ще бъде на база детско-юношеския спорт, а за пенсионерските клубове въз основа на дейността, която извършват. За спортни и културни мероприятия общината предвижда 84 000 лева, което е с 10 % ръст.

Целевата субсидия за капиталови разходи е 680 400. В капиталовата програма на Община Берковица са заложени за 2018 година изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“, водопроводна мрежа на улиците „Щърковица“ и „Екзарх Йосиф“ и в село Ягодово, обновяване на читалището в село Бързия, изграждане на общинска минерална чешма, обновяване на детска площадка на ул. „Синчец“, асфалтиране на улици в Берковица и общинска пътна мрежа и др.

Тази година работата на общината ще се съсредоточи върху постигане на външно финансиране, а именно изпълнение на проекти. Основната цел чрез реализирането на проектите е енергийна ефективност на обществените и жилищни сгради и ремонта на общинската пътна мрежа.

И през 2018 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като се очаква да се надвиши постигнатото за 2017 година.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.