Красотата на зимата!

Язовир
Снимка: Нина Кръстева

Снимката е направена на язовир „Ососта“ от Нина Кръсева