Снежна Берковица

Благодарим за снимката на Симеон Георгиев. Той е направил снимката в Берковица, квартал „Беговица“.