Берковица ще похарчи близо 15 милиона през 2018

Берковица ще похарчи близо 15 милиона през 2018

Редовното заседание на Общински съвет-Берковица ще се проведе днес, 26 януари от 13:00 часа. Особено важен акцент ще е приемането на бюджета за 2018 г., който бе публично обсъден на 12.01.2018 г.

Община Берковица ще стартира с бюджет 14 849 284 лева, който и 2018 година ще е социално ориентиран, допълват от общината.

Днес на заседанието, общинските съветници ще разгледат и Отчета за изпълнение на мандатната програма на кмета на Община Берковица през 2017 година, ще гласуват Програма за развитие на туризма в Община Берковица за 2018 година и Календара на културните и спортни мероприятия на общината за 2018 година.

На заседанието ще бъде гласувана и инвестиционна програма за стимулиране на местния туристически бизнес и повишаване на инвеститорския интерес на територията на Община Берковица.

Предстоят отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и др.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.