ЧЕЗ: Прекъсвания на тока в периода 29.01-02.02

ЧЕЗ: Прекъсвания на тока в периода 29.01-02.02

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 януари – 02 февруари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности. В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Берковица
На 29.01.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Берковица: 03928.13.4, Варна, Живовци, Здравец, Кочо Честименски, Любен Каравелов, Малинарка, Одеса, Панайот Волов, Ст.Планина Бл.Албена 3, Ст.Планина Бл.Албена 4, Ст.Планина Бл.Детелина, Ст.Планина Бл.Здравец 5, Ст.Планина Бл.Люлин, Ст.Планина Бл.Синчец;
На 29.01.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Берковица: Заряница, Пиротска, Тузлата;
На 30.01.2018 г. /08:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Берковица: 03928.68.18, 03928.72.33, 03928.72.4, извън регулацията; Бистрилица: 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Банска Бистрица, Васил Левски, Вела Пеева, Волга, Георги Димитров, Димитър Благоев, Еделвайс, Живовска, Иван Вазов, Извор, извън регулацията, Ленин, Людено, Люляк, местност градините, Мир, Морава, Найден Антонов, Орница, Раковска, Сухаре, Тимок, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церковска Бара, Чайка; Гаганица: 037265, 1 Ви Май, 23 Ти Септември, Александър Стамболийски, Брегалница, Вапцаров, Вардар, Васил Левски, Георги Димитров, Главна, Гламата, Златица, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Исперих, Казашка, Кирил и Методи, Кумбарка, Люляк, Милин Камък, Мусала, Славейков, Стефан Караджа, Тимок, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Чайка, Шипка, Шумашки Дол, Явор, Язовирна; Костенци: 314014, Втора, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста; Котеновци: Втора, Пета, ПИ 301018, Първа, Трета, Четвърта; Лесковец, Общ. Берковица: Втора, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста; Мездрея: 000002; Черешовица: Бучинов Рът, Втора, Главна, Извън Плана, местност Тършата, Осма, Пета, Седма, Трета, Четвърта, Шеста;
На 30.01.2018 г. /09:15 – 09:20 ч.; 09:20 – 15:55 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ – Бокиловци: 000911, Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, УПИ VIII45,Кв.15, Четвърта, Шеста;
На 30.01.2018 г. /09:15 – 09:20 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ – Берковица; Боровци: 1 Ви Май, 23 Ти Септември, Александър Стамболийски, Берковска, Вецина, Георги Димитров, Д-Р Лилия Благоева, Димитър Благоев, Драва, Дунав, Замфир Попов, Захари Стоянов, Иван Бонов, Любен Каравелов, Марица, Москва, Паисий, Пушкин, Райко Даскалов, Стара Планина, Страцин, Тодор Младенов, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Черковна, Шосе – Лом – София, Ъгъла на ул. Р.Даскалов и Д. Благоев; Бързия; Замфирово: 000436, 1 Ви Май, 5 Ти Декември, 9 Ти Септември, Александър Стамболийски, Аметица, Андрей Жданов, Бузлуджа, Бундино, Васил Друмев, Васил Левски, Веслец, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Кирков, Гоце Делчев, Дамян Арсенов, Дарвин, Димитър Благоев, Добро Поле, Драва, Емил Марков, Замфир Попов, Зоин Дол, Иван Вазов, Извън Плана, Илия Генов, Искър, Йордан Лютибродски, Камчия, Карл Маркс, Ком, Краище, Лазар Младенов, Ленин, Лом, Любен Каравелов, Манчо Пешов, Марек, Мичурин, Младен Ангелов, Москва, НеПирче, Никола Й. Вапцаров, Никола Ценков, Павел Петров, Панайот Хитов, Петрохан, Пирин, Поп Андрей, Попов Дол, Преславска, Рила, Слатина, Стара Планина, Стефан Караджа, Странджа, Тодор Благов, Толбухин, Тополница, ул. Ал. Стамб. и ул. Янтра, ул. Д. Арсенов и Д. Благоев, Фридрих Енгелс, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Михайлов, Церовска, Шипка, Ъгъла на ул. З. Попов и Преслав, Яне Сандански, Янтра; Комарево, Общ. Берковица: Втора, Девета, извън регулация, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста; Мездрея: Втора, Главна, извън регулацията, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста; Песочница: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ III , Кв.33, Четвърта, Шеста; Рашовица: Васил Коларов, Гаврил Генов, Георги Димитров, Замфир Попов, Извън Плана, Христо Ботев;
На 30.01.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Берковица: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Берковска Река, Битоля, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Захари Стоянов, Здравченица, Кирил и Методи, Ком, Лерин, Охрид, Синия Вир, Христо Смирненски, Шабовица, Явор;
На 30.01.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Берковица: Йордан Йовков, Йордан Радичков, Мрамор, Николаевска;
На 30.01.2018 г. /09:15 – 09:20 ч.; 09:20 – 15:55 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ – Балювица: Александър Стамболийски, Васил Левски, Девети Септември, Дружба, Дунав, извън регулацията, Ком, Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черковна, Шипка;
На 01.02.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Боровци: Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Иван Бонов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Раковски, Шосе – Лом – София, Ъгъла на ул. Хр. Ботев и В. Левски;
На 01.02.2018 г. /11:00 – 12:30 ч./ – Берковица: Александровска, Иван Вазов, Йордан Радичков, Ком, Николаевска, Площад Славейков, Поручик Загорски;
На 01.02.2018 г. /12:30 – 14:30 ч./ – Берковица: Детелина, Заряница, Здравец, Калето, Люляк, Минзухар, Пиротска, Теменуга, Тузлата;

Община Бойчиновци
На 29.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бойчиновци: Бачо Киро, Васил Коларов, Витоша, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Георги Димитров, Зора, Малчика, Митко Палаузов, Никола Й. Вапцаров, Райко Даскалов, Странджа, Тунджа
На 31.01.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Охрид: 560078, Двадесет и Едно, Двадесет и Три, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Тринадесет, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет
На 31.01.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Палилула: Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета
На 01.02.2018 г. /12:30 – 15:00 ч./ – Лехчево: Александър Стамболийски, Антим Първи, Васил Априлов, Васил Коларов, Веселец, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Благоев, Елин Пелин, Любен Каравелов, Никола Й.Вапцаров, Паисий Хилендарски, Панайот Хитов, Пейо Яворов, Тодор Семерджиев, УПИ 12, Христо Ботев, Христо Михайлов, Цветко Терзийски, Юрий Гагарин

Община Брусарци
На 01.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Василовци, Общ. Брусарци: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Друмев, Васил Левски, Витоша, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Горан Генов, Девети Септември, Димитър Благоев, Дора Габе, Дунав, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулайията, Камен Евстатиев, Кирил и Методи, Клокотница, Криволак, Кръстьо ПИшурка, Ленин, Любен Каравелов, Май, Милин Камък, Никола Й.Вапцаров, Опълченска, Орион, Отец Паисий, Панайот Хитов, Пейо Яворов, Петко Р.Славейков, Петър Берон, Плиска, Площада, Раковски, Св.Харалампия, Септември, Сидер Воевода, Синчец, Славянска, Сливница, Столетов, Толбухин, Труд, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Крум, Цар Петър, Цар Самуил, Цар Симеон, Шейново, Шипка, Юндола
На 01.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Дондуково: Александър Киров, Белоградчишка, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Вазов, Имот ПИ 102002, Кокиче, Ломска, Любен Каравелов, Неразделна, Опълченска, Раковски, Синчец, Странджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цано Рачкин, Чавдар Воевода, Юндола
На 01.02.2018 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Дондуково: Белоградчишка, Бузлуджа, Георги Димитров, Девети Септември, Ломска, Любен Каравелов, Неразделна, Христо Ботев, Цано Рачкин, Чавдар Воевода, Юндола
На 01.02.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Крива Бара, Общ. Брусарци: 000090, 23 Ти Септември, 9 Ти Септември, Александър Стамболийски, Бозвели, Васил Коларов, Васил Левски, Веслец, Владимир Максимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гробарска, Гьолска, Димитър Благоев, Емил Марков, Заря, Иван Вазов, Иван Тодорин, Иглика, извън регулацията, Искър, Кирил Рунчев, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Людмила Живкова, Митко Палаузов, Младост, Никола Парапунов, Овчарска, Огоста, Панайот Волов, Партизанска Среща, Река Лом, Родопа, Сини Вир, Станке Димитров, Трайчо Костов, Физкултурна, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски

Община Вълчедръм
За периода 29-31.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Мокреш, Общ. Вълчедръм: Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Пета, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Седма, Тридесет и Шеста, Четиридесета, Шестдесета, Шестнадесета
На 31.01.2018 г. /12:45 – 13:00 ч.; 13:00 – 16:30 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ – Бъзовец, Общ. Вълчедръм: Александър Стамболийски, Васил Воденичарски, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Благоев, Иван Вазов, Игрище, Лиляна Димитрова, Ломска, Любен Каравелов, местност Ткзс, Покрайна, Септемврийска
На 31.01.2018 г. /10:00 – 10:15 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ – Разград, Общ. Вълчедръм: Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Едно, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, извън регулацията, местност Ракчин Дол, Осемнадесет, Осма, Пета, Пета А, Петдесет, Петдесет и Две, Петдесет и Две-А, Петдесет и Едно, Петдесет и Осем, Петдесет и Пет, Петдесет и Пет-А, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петдесет и Шест, Петнадесет, Първа, Първа А, Седемдесет и Едно, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Три, Седемнадесет, Седма, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Девет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Четиринадесет, Шеста, Шестдесет, Шестдесет и Девет, Шестдесет и Девета А, Шестдесет и Осем, Шестдесет и Седем, Шестдесет и Четири, Шестдесет и Шест, Шестнадесет
На 31.01.2018 г. /10:00 – 12:30 ч./ – Разград, Общ. Вълчедръм: Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Едно, Деветнадесет, Петдесет, Петдесет и Две, Петдесет и Едно, Петдесет и Осем, Петдесет и Пет, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петдесет и Шест, Петнадесет, Първа, Седемдесет и Пета, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Девет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Шестдесет и Шест
На 31.01.2018 г. /10:00 – 12:30 ч.; 10:00 – 10:15 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Иванов, Атанас Николов, Беляев, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Веселец, Витоша, Владимир Поп Томов, Вола, Гагарин, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Кирков, Гогол, Девети Септември, Димитър Благоев, Дунав, Егоров, Ел-Тепе, Елин Пелин, Здравец, Зоя Космодамянская, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Каблешков, Китка, Кубрат, Ленин, Люляк, Малчика, Марин Негрилов, Места, Методи Попов, Мирон Тодоров, Митко Палаузов, Мичурин, Млада Гвардия, Мусала, Никола Кръстев, Огоста, Осогово, Отец Паисий, Петър Попов, Пирин, Попович, Пушкин, Първи Май, Ракета, Рила, Роза, Славейков, Совата, София, Стара Планина, Стефан Караджа, Столетов, Страхил Войвода, Струма, Суворов, Терешкова, Тимок, Титов, Толбухин, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цибрица, Чапаев, Чарлс Дарвин, Черно Море, Янтра
На 31.01.2018 г. /12:45 – 13:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ – Септемврийци, Общ. Вълчедръм: 22 Септември(8-Ми Септемв, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Балканска(Т.Костов), Бачо Киро, Бенковски, Васил Левски, Волга, Възрожденска(В.Коларов), Генерал Скобелев(Волгогра, Гео Милев, Гробарска, Добри Чинтулов, Добруджа(Г-Л Заимов), Дунав, Егея, Елин Пелин, Захари Стоянов, Златия(Катюша), Климент Охридски(Г.Кирков, Любен Каравелов, Марица, местност Вадището, Мизия(Зоя), Морава(Д.Благоев), Мърчево, Мътница, Никола Й.Вапцаров, Николай Петриний, Общинска, Опълченска(С.Трънски), Паисий(Ц.Драгойчева), Патриарх Евтимий(Ф.Козов), Пейо Яворов, Петър Берон, Пловдив, Райко Даскалов, Самуил(Московска), Свобода(Г.Димитров), Сергей Румянцев, Синчец(Т.Павлов), Славянска(А.Балкански), Стара Планина, Тито, Тодор Каблешков(И.Николов, Тракия(Хр.Михайлов), Училищна, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цанко Бакалов, Цар Калоян(Е.Ангелов), Янтра
На 01.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Вълчедръм: Алеко Константинов, Балатон, България /Г.Димитров/, Граф Игнатиев /А.Жданов/, Даскал Тодор, Димитър Маринов, Добри Войников, Евлоги Георгиев /Ален Мак, Клокотница, Ком, Любен Каравелов, Отец Пайсий, Петко Славейков, Славянска, Стефан Караджа, Толбухин, Хаджи Димитър, Цар Симеон Велики /М-Л Т/, Юрий Гагарин
На 01.02.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: Веселец, Вола, Георги Бенковски, Георги Димитров, Девети Септември, Елин Пелин, Искър, Китка, Ленин, Малчика, Методи Попов, Мусала, Никола Кръстев, Петър Попов, Първи Май, Совата, София, Стефан Караджа, Суворов, Терешкова, Толбухин, Христо Смирненски, Цибрица, Чапаев, Черно Море

Община Лом
За периода 29-04.02.2018 г. /08:30 – 17:00 ч./ – Замфир: Беласица, Васил Коларов, Витоша, Георги Димитров, Елин Пелин, Замфир Хаджийски, Никола Й.Вапцаров, Пиротска, Рила, Струма, Толбухин, Царибродска, Шипка
На 02.02.2018 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Замфир: Битоля, Буда-Пеща, Волга, Върха, Жданов, Замфир Хаджийски, Камчия, Люлин, Ниш, Скопие, Солун, Софроний, Стражица, Хан Кубрат, Цеко Воевода, Червено Знаме, Яне Сандански
На 01.02.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ – Ковачица: Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Три, Двадесет и Четвърта, Дванадесет, Девета, Десета, Единадесет, Осма, Петнадесет, Трета, Тридесет, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет
На 02.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Лом: Васил Левски, Пирот, Славянска(Г.Димитров), Хаджи Димитър

Община Медковец
На 30.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Медковец: Андрей Симеонов, Георги Димитров, Гъчо Бонов, Дано Опинчев, Иван Кулин, Поп Андрей

Община Монтана
За периода 29-02.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Винище: Гергана
За периода 29-02.02.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Монтана: Велико Търново (Ил.Царев), Генерал Арнолди, Д-Р Стамен Илиев, Искър, Младост, Младост, Мойсей Лазаров, Морава, Парта, Свети Климент Охридски(Г., Свети Патриарх Евтимий, Тимок, Трети Март (Г.Димитров), Тунджа, Хайдут Велко, Христо Ботев, Шести Септември, Янтра
На 29.01.2018 г. /09:00 – 09:05 ч.; 09:05 – 15:55 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 09:05 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ – Дълги Дел: Втора, Девета, Десета, извън регулация, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста
На 29.01.2018 г. /09:00 – 09:05 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 09:05 ч.; 09:05 – 15:55 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ – Дива Слатина: Втора, Главна, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 29.01.2018 г. /09:00 – 09:05 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ На 30.01.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 31.01.2018 г. /09:00 – 09:05 ч.; 15:55 – 16:00 ч./ – Видлица: извън регулация;
Гаврил Геново: Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Седем, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет; Георги Дамяново: XI-519, Втора, Двадесет, Двадесет и Девета, Двадесет и Пет, Двадесет и Седма, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесета, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесета, извън регулацията, местност Помеждинска Бара, местност При Манастира, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесета, Тринадесет, УПИ 8 Кв.3, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет; Главановци, Общ. Георги Дамяново: Баба Тонка, Вапцаров, Васил Левски, Генерал Гурко, Димитър Благоев, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Калафат, Нов Живот, Огоста, Петко Белчев, Първи Май, Тимок, Черковна, Черни Връх; Говежда: Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, Осемнадесет, Осма, Пета, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Шест, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет; Еловица, Общ. Георги Дамяново: Втора, Девета, Десета, извън регулацията, Осма, Първа, Седма, Трета, Четвърта; Копиловци, Общ. Георги Дамяново: 7016, Ал.Стамболийски, Априлов, Бор, Васил Левски, Видин Дол, Волов, Гагарин, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Друмев, Здравченица, Иван Алексов, Иван Вазов, извън регулацията, Камен Луков, Кирил и Методи, Ком, Копрен, Лакатник, Латинска, Маргарита Бибич, Марица, Московска, Никола Качамачков, Огоста, Парчевич, Планинец, Победа, Пролетарска, Първи Май, Раковска, Река Лева, Септември, Стара Планина, Тодор Игнатов, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Червен Брег, Шипка; Меляне: Втора, Двадесет и Пет, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Имот 010007, местност Свинако, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета; Помеждин: 500.110, ІV-148 Кв.9, IIі, Втора, Първа, Седма, Трета, Шеста; Равна, Общ. Чипровци: Втора, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта;
На 30.01.2018 г. /09:40 – 15:00 ч./ – Георги Дамяново: извън регулацията, местност Помеждинска Бара, местност При Манастира, Четвърта;
На 31.01.2018 г. /09:05 – 15:55 ч./ – Говежда: извън регулацията;
На 01.02.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Студено Буче: Антон Иванов, Георги Димитров, Димитър Благоев, Замфир Попов, Здравец, Каблешков, Лика Рачин, Симеон Иванов, Славейков, Тодор Йорданов, Хаджи Димитър, Христо Смирненски;
На 01.02.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Трифоново: Втора, Двадесет, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тринадесет, УПИ 2, Кв.41, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет;
На 01.02.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Монтана: Беглишки Мост, Плиска, Свети Патриарх Евтимий.;
На 01.02.2018 г. /11:00 – 12:30 ч./ – Долни Богров: 27;
На 01.02.2018 г. /11:00 – 12:30 ч./ – Николово, Общ. Монтана: Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, извън регулация, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тринадесета, УПИ I ,Кв.10, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Ъгъла на ул. Първа и Втора;
На 01.02.2018 г. /11:00 – 12:30 ч./ – Студено Буче: Антон Иванов, Боровец, Боян Чонос, Гагарин, Георги Димитров, Димитър Благоев, Иван Младенов, извън регулацията, Кирил и Методи, Михаил Маринов, Никола Цеков, Стефан Караджа, Тодор Йорданов, Хаджи Димитър;
На 01.02.2018 г. /12:30 – 14:00 ч./ – Доктор Йосифово: Ангел Йончев, Бельовец, Божур, Възход, Д-Р Йосиф Иванов, Давид Цонков, Дунав, Здравец, Илия Цеков, Лековника, Липа, Роза, Цибрица, Цоновчето;
На 01.02.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Винище: Александър Стамболийски, Боян Чонос, Димитър Русинов, Еделвайс, Иван Вазов, Йордан Цеков, Калугерица, Кирил и Методий, Митко Палаузов, Песъка, Петър Берон, Славейко Първанов, Тодор Трифонов, Червен Бряг;
На 02.02.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Монтана: Алеко Константинов, Васил Левски, Комплекс Базара, Любен Каравелов, Стефан Караджа, Трети Март(Г.Димитров);
На 02.02.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Монтана: Баба Тонка, Иларион Драгостинов(В.М.), Младост, Свети Патриарх Евтимий(П., Сливница, Стоян Марков(Г.Бонков);

Община Якимово
На 01.02.2018 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Якимово: Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Владимир Генков, Войн Петров, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Комитски, Европа, Единство, Качо Комитски, Комсомолска, Кръсто Божинов, Ленин, Малчика, Мечи Дол, Милан Йонов, Партизанска, Станчо Комитски, Тракийска, Христо Михайлов, Христо Смирненски

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.