Залез над Монтана

Залез над Монтана
Снимка: Димитър Церовски