4500 клиенти обслужи НАП Монтана през януари

Приблизително 4500 данъкоплатци и осигурители са обслужени в офиса на НАП в Монтана през първия месец на годината.

1280 клиенти са посетили приходната администрация в областния град заради въпроси, свързани със здравния статус. 1150 са посетили териториалната агенция по повод подаване на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори, а 390 поради необходимост от издаване на документ.

За 610 причината е била уточняване на задължения по справки, получени чрез електронната услуга „Справки за задължения“, за 335 – подаване на заявление за подаване на документи по електронен път, а за 225 – регистрация и промени в регистрацията. 140 са го направили, за да получат информация, 130 – ПИК /персонален идентификационен код/, а 115 – формуляри.

13 мин. е било средното време за изчакване на клиент през януари, а 4 мин. и половина – за неговото обслужване.