Извозват снега от центъра на Монтана

Извозват снега от центъра на Монтана