Решиха: 20 профилирани и 29 професионални паралелки

Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие се проведе в Монтана, ръководено от областния управител на Монтана Росен Белчев. Участие взеха и директорите на училищата в област Монтана.

Представител на РУО – Монтана запозна присъстващите с обобщеното предложение на началника на РУО – Монтана за държавния план-прием по професии за учебната 2018/2019 година в образователните институции в област Монтана, като профилираните паралелки са общо 20, а професионалните – общо 29.

Обширна и дълготрайна дискусия съпроводи цялото заседание. В нея активно се включиха директорът на „Регионална служба по заетостта” – гр. Монтана, представители на областни структури на представителните организации на работодателите, на организации на работниците и служителите и на отраслови и браншови организации. Разгледани бяха предложенията на директорите на държавните и общинските училища от областта.

След събеседването областният управител Росен Белчев даде следните предложения, които в последствие бяха гласувани и приети:

– В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”, гр. Монтана вместо една паралелка за професия „Брокер”, спец. „Недвижими имоти”, да бъде една паралелка за професия „Геодезист”, спец. „Геодезия”.

– В Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев”, гр. Монтана, вместо една паралелка за професия „Техник по транспортна техника”, спец. „Автомобилна мехатроника” да бъде: ½ паралелка за професия „Техник по транспортна техника”, спец. „Автомобилна мехатроника” и ½ паралелка за професия „Машинен техник”, спец. „Машини и системи с ЦПУ.

След гласуване, предложените промени бяха приети и бе съгласувано Предложението на началника на РУО – Монтана за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение през учебната 2018/2019 година в образователните институции в област Монтана (в пети и осми клас).

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.