Изследваха водата в три вълчедръмски села

В три села на Община Вълчедръм– Мокреш, Ботево и Златия е изследвана питейната вода от Регионалната здравна инспекция в Монтана.

В тези населени места е въведено и режимно водоснабдяване.

От здравна инспекция в Монтана са взели 7 проби. Всички отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места също не са показали отклонения и всички отговарят на Наредба № 9 за качество на водата, предназначена за питейно- битови цели.

Взети са проби и от питейната вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. Всички отговарят на Наредба № 9.

От Регионалната здравна инспекция съобщиха още, че има 12 броя регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 16.02.2018 г. до 28.02.2018 г. От тях: Ентероколит – 11 броя. Един човек е заболял от Вирусен хепатит тип „А”.

Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода

От Регионалната здравна инспекция съобщиха още, че има 12 броя регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 16.02.2018 г. до 28.02.2018 г. От тях: Ентероколит – 11 броя.

Един човек е заболял от Вирусен хепатит тип „А”.

Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.