Мътна вода потече в Бойчиновци и още три села

При извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Пали лула, с. Владимирово се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Вероятната причината за отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател мътност са снеготопенето и обилните дъждове.

Във тази връзка РЗИ – Монтана издаде предписание до кмета на община Бойчиновци да информира населението на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид и с. Владимирово, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели.

За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската мрежа.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.