Не пийте вода в тези пет села на областта

Воден режим няма да има в Монтана

При извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене, с. Безденица и с. Долна Вереница се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Вероятната причината за отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател мътност са снеготопенето и обилните дъждове.

Във тази връзка РЗИ – Монтана издаде предписания до ВиК ООД гр. Монтана и кметовете на община Георги Дамяново и община Монтана, с което ги задължи следното:

Да се информира населението на горецитираните населени места, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели.

За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската мрежа.

Да се осигури обеззаразяване на водата с необходимото количество остатъчен хлор във водата, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За питейни нужди на жителите на населените места да се организира доставянето и осигуряването на питейна вода с водоноски.

Водоподаването за питейни цели да се възстанови след получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.