НОИ започна програмата за лечение в санаториуми

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г.

Териториално поделение на НОИ – Монтана уведомява, че от 23 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2018 г.

Програмата е с продължителност 10 дни. Цената на нощувките, частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. на ден и ползването до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно се поема от средствата на държавното обществено осигуряване.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Правоимащи са и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, които не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Информация за условията за ползване на програмата е поставена в сградата на ТП на НОИ – Монтана.

Същата може да бъде намерена и на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация”.

Средствата, предвидени за реализацията на дейността по профилактика и рехабилитация съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2018 г., са в размер на 20 103 061 лв.

Предвижда се през тази година около 47 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.

През 2017 г. от област Монтана от Програмата са се възползвали 768 лица (със 108 бр. повече от предходната година).

Най-посещаваните заведения са били: Балнеохотел „Тинтява“ гр. Вършец; СБР „Свети мина“ гр. Вършец; “ПРО” ЕАД, Климато-балнеолечебен хотел “Павел баня”; “ПРО” ЕАД, Балнеохотел “Велинград”; СБР „Стайков и фамилия“.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.