Направиха спешна проверка на хвостохранилището до Железна

Направиха спешна проверка на хвостохранилището до Железна
Снимка: РИОСВ Монтана

РИОСВ-Монтана днес направи проверка на рекултивацията на хвостохранилище „Голям Буковец” в землището на село Желязна, община Чипровци.

Директорът на екоинспекцията се самосезира по случая с потенциално запрашаване в района и разпореди проверка на място.

Хвостохранилището „Голям Буковец“ съхранява формираните минни отпадъци от обогатителната фабрика за флуорит в землището на Чипровци, чиято експлоатация е преустановена.

В момента се изпълнява проект за закриване и рекултивация и корекция на речното корито на река Голям Буковец.

Установено е, че работата по рекултивацията продължава при спазване изискванията на изготвения проект.

Рекултивационната площ е 138 дка. Около 40% от площта на хвостохранилището е рекултивирана с горен изолиращ пласт, състоящ се от геосинтетична минерална подложка – два пласта нетъкан геотекстил с положен бентонит между тях.

Върху минералната подложка е положен слой от неуплътнени земни маси. На 20% от рекултивираната площ е извършено затревяване. Изграден е около 800 м бетонов канал за естествени води през хвостохранилището.

Започнало е изграждането на тунела под последната дига, който ще отвежда водите на р. Голям Буковец към р. Чипровска Огоста.

Хвостохранилище „Голям Буковец” е собственост на „България Флуорит” ЕООД.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.