Огнеборците напомнят за рисковете през пролетта

Огнеборците напомнят за рисковете през пролетта

Още с първите по-топли пролетни дни започва почистването на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини.

Почистват се също териториите на производствените и търговски обекти и населените места от суха растителност и отпадъци. Това е необходимо не само от хигиенна гледна точка, но и от противопожарна, тъй като разхвърляни на различни места горимите материали лесно могат да бъдат запалени при детска игра с огън, от изхвърлена неизгасена цигара или друга причина и да доведат до пожар.

Често стопаните прибягват да изгаряне на събраните ненужни вещи, сухата трева, навятата от вятъра шума и другите отпадъци, без да се съобразяват с противопожарните изисквания.

Това създава предпоставки за възникване на пожари, както в обектите от частния и обществения сектор, така и в горите.

Изгарянето на растителни остатъци в дворовете на гражданите, често води до запалване на близки стопански или жилищни постройки, особено след като не са взети необходимите мерки за пожарна безопасност.

Въпреки, че действащото законодателство забранява изгарянето на растителни остатъци и други отпадъци, много граждани нарушават забраната.

За да се избегнат нежелани ситуации е необходимо отпадъците да се изгарят в негорими съдове или в пожарообезопасени огнища, отстоящи на минимум 10 от м. съседни сгради и други горими конструкции и материали.

Огънят трябва да се наблюдава непрекъснато, като накрая добре да се изгаси с вода, пясък или пръст. Не се допуска паленето на огън при ветровито време.

Също така напомняме, че:

1. Паленето на сухи треви около земеделските земи е категорично забранено, тъй като често това е основна причина за горските и полски пожари.

2. При извършване на огневи работи (рязане, заваряване, наваряване и запояване на метали), трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност, като се внимава да не са запалят горими материали в близост, а районът се осигурява с подръчни средства за гасене.

3. Забранено е изхвърлянето на цигари и други открити огнеизточници при преминаване по републиканската пътна мрежа и в природата.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.