Ще въвеждат мерки, които да борят демографския срив в Монтана

Ще въвеждат мерки, които да борят демографския срив в Монтана

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова представи в Монтана работата на Министерството на труда и социалната политика по разработване на регионални демографски политики и стимулиране на социалното предприемачество като механизми за разрешаване на демографските проблеми и социално-икономическите неравенства в страната.

В дискусията проведена в областната администрация в Монтана за демографските въпроси и жизненото равнище в област Монтана се включиха както представители на синдикатите и образователните институции в града, така и работодатели.

Експертите от Министерството изнесоха презентации, онагледяващи демографските проблеми на страната и в частност на област Монтана и състоянието на жизненото равнище и доходите в областта.

Участниците в заседанието се обединиха около извода, че демографската ситуация в региона може да бъде подобрена чрез мерки от държавата за облекчаване на бизнеса и активната работа на местната власт и местните работодатели за задържане на младите квалифицирани хора в областта.

В последствие се оформи обширна дискусия с множество въпроси и предложения, които ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия“ за скорошни добри резултати за подобряване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.