Изчезваме! 132 214 са жителите на област Монтана

Изчезваме! 132 214 са жителите на област Монтана

Населението на област Монтана към 31.12.2017 година е 132 214 мъже и жени. Това е 1,9 процента от цялото население на страната. Прираста на населението в областта е отрицателен, както и в всички други региони на страната.

В 22.3% от населените места в България живеят от 1 до 49 души. Тези населени места в страната са 1 172 на брой. Това сочат данните на Националният статистически институт (НСИ) относно населението и демографските процеси в България през 2017 година, в частност – териториалното разпределение на населението.

Статистиката показва, че към 31 декември 2017 година населените места в България, в които няма население, са 162 на брой.

Данните за статистическите райони показват, че точно 50% от населението на страната живее в Югозападния България и Южния централен район. Най-малък по брой на населението е Северозападният район, където живеят 756 хил. души, или 10.7% от населението на страната.

НСИ отчита, че през 2017 г. спрямо 2016 г. населението и в шестте района намалява. Най-голям спад се регистрира в Северозападна България – 1.8% годишен дял. Най-малък спад има е Югозападния район – с 0.3%.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.