Монтана на 6 място в страната по замърсен въздух

Зам. кметът Диман Георгиев : „Ще финансираме домакинствата за въвеждане на екологични системи на отопление”

През януари в Монтана сме дишали мръсен въздух

Монтана е на 6-то място по замърсен въздух от наблюдаваните 15 станции в България.

Данните сочат, че в община Монтана има превишаване на действащите норми за фини прахови частици и поли ароматни въглеводороди. Анализираният период е последните пет години.

Резултатите показват, че през зимните месеци вредните вещества във въздуха са двойно и тройно превишени. Основен причинител на замърсяването е битовото горене или отоплението с твърдо гориво.

Община Монтана вече е и сред първите седем общини, които кандидатстват за средства от първия транш на оперативна програма „Околна среда”.

До 2023 година ще бъдат разпределени общо 130 милиона лева за финансиране на мерки за подобряване качеството на въздуха в градовете на страната. Първият транш за седемте общини е 65 милиона лева.

70,4% от респондентите смятат, че има проблеми и при това сериозни със замърсяване на въздуха.

Над половината от общо 500 респонденти смятат, че прашните шосета и улици, нерегламентираното горене на отпадъци в някои райони и отоплението на дърва и въглища са основен източник на замърсяване в град Монтана.

Половината от запитаните са посочили следните мерки за подобряване на качеството на въздуха:

  1. По-често миене на улиците през цялата година;

2. Преустановяване изгаряне на отпадъчни материали за отопление;

3. Обработка на улиците през зимата да не се извършва с пясък.

Над половината от анкетираните смятат, че всички – държавата, общината и гражданите носят отговорност за предприемане на мерки за устойчиво подобряване на качеството на въздуха.

След представянето на данните от оценката и социологическото проучване зам.-кметът Диман Георгиев конкретизира за какво точно ще се използват средствата при одобрен проект по оперативна програма Околна среда.

Безвъзмездната помощ основно е насочена към домакинства като ще се финансира преди всичко подмяна на отоплителните инсталации – климатични, газови и пелетни.

Вече се разработва системата за подбор на домакинствата. Освен това община Монтана кандидатства с проект и за закупуване мониторингова станция за контрол на въздуха.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.