Отборът на Първо училище е победител в състезанието за защита при бедствия и аварии

Отборът на Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий” - гр. Монтана стана победител в областния кръг на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 2018 г.

Отборът на Първо училище е победител в състезанието за защита при бедствия и аварии

Учениците от Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Монтана се класираха на първо място в областния етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”.

Състезанието се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и се проведе в Центъра за професионална квалификация на 11 май 2018 г.

Всички участници показаха теоретичните си знанията си за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации.

При практическите игри състезателите поставяха противогаз, херметизираха помещения и хранителни продукти. Учениците демонстрираха бързина и правилна реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.

Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при пожари, бедствия, аварии и природни катастрофи, да се възпита в тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

Отборът на Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Монтана ще се представи в републиканския кръг на състезанието.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.