Откриха хром във водата на три вълчедръмски села

Без вода в част на Монтана заради ремонт

Хром над нормата са открили от Регионалната здравна инспекция във водата на три вълчедръмски села. На 25.04.2018 г. там е взета проба от вода за питейно-битови нужди в селата Златия, Разград и Ботево, Община Вълчедръм.

При извършения лабораторен анализ на водните проби от централното водоснабдяване на трите села се е установило, че съдържанието на хром във водата е 128 µg/l – за с. Златия, 75 µg/l– за с. Разград и 58 µg/l – за с. Ботево при норма на показателя 50µg/l.

По повод установените отклонения на питейната вода от централното водоснабдяване на горепосочените населени места, от РЗИ са издали предписание с което задължават „ВиК” ООД гр. Монтана и кмета на община Вълчедръм следното:

– Да се информира населението на с. Златия, с. Разград и с. Ботево, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и приготвяне на храна.

– За нуждите на жителите на населените места да се организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски.

– Да се проведе проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на хром в питейната вода.

– Своевременно да се информира РЗИ – Монтана за констатациите от проведеното проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на хром в питейната вода и предприетите действия за отстраняване на несъответствието.

– Да се извършва ежемесечен мониторинг на водата от централното водоснабдяване на с. Златия, с. Разград и с. Ботево, община Вълчедръм.

– Да се изпраща ежемесечна информация на РЗИ – Монтана за извършеният анализ на водата.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.