19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

Над 1 милиард души по света са с наднормено тегло, като 400 милиона от тях са със затлъстяване

Мисията на Европейския ден за борба със затлъстяването е да напомня за пандемичното нарастване на броя на хората с наднормено тегло и затлъстяване и свързания с това повишен риск от смъртни случаи от сърдечно-съдови или метаболитни заболявания.

Затлъстяването е метаболитно нарушение, резултат от взаимодействието между вътрешни фактори като наследствени особености, хормонално състояние и фактори на начина на живот. Най-често затлъстяването се дължи на дълготраен положителен енергиен баланс, при който енергийният прием надвишава енергийния разход.

Свръхтеглото и затлъстяването се превръщат в сериозен проблем в детска възраст. Детското затлъстяване е свързано със значителни психосоциални и здравни проблеми и е ранен рисков фактор за болестност и смъртност при възрастните.

За целите на практиката, оценката на телесното тегло се прави най-често посредством индекса на телесна маса – ИТМ, който представлява съотношението на телесното тегло, изразено в килограми спрямо ръста, изразен в метри и повдигнат на квадрат:

 

Телесно тегло (кг)

ИТМ =                                        =   кг/м2

Ръст2 (м2)

Квалификацията на теглото и свързания с него здравен риск според Световната здравна организация са:

     ИТМ (кг/м2)                   Риск от заболявания

Поднормено тегло                      до 18,5                             Повишен

Нормално тегло                         18,5 – 24,                           Нисък

Наднормено тегло                      25,0 – 29,9                         Повишен

Затлъстяване I степен                30,0 – 34,9                         Умерено повишен

Затлъстяване II степен               35,5 – 39,9                         Висок

Затлъстяване III степен              40,0                                   Много висок

Основно условие за постигане и поддържане на здравословно телесно тегло е добрият баланс между разход на енергия при работа и прием на енергия с храната.

РЗИ – Монтана на 17.05.2018 г. с партньорството на община Берковица организира Ден на профилактика.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.