ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока за периода 28.05-01.06.2018

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 май – 01 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Бойчиновци

На 28.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 09:40 – 16:00 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 09:40 – 16:00 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 09:40 – 16:00 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Бели Брег: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, извън регулацията, местност Стопански Двор, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 28.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Охрид: 560078, Втора, Двадесет и Едно, Двадесет и Три, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 28.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Бели Брод: Александър Стамболийски, Ангел Дамянов, Валентина Терешкова, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Цветков, Дамян Димитров, Димитър Дойчинов, Замфир Попов, Иван Вазов, извън регулация, Илия Ст.Дамянов, Йорданка Чанкова, Каменодолска, Любен Каравелов, Малчика, Марин Станков, Нако Дамянов, Никола Й.Вапцаров, Панайот Волов, Райко Даскалов, Септемврийци, Столетов, Хаджи Димитър, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 28.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Градешница

На 28.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Лехчево: 000252, 216081, I Кв. 104, Александър Дудов, Александър Стамболийски, Антон Страшимиров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Васил Левски, Воденичарска, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Сава Раковски, Девети Септември, Димитър Благоев, Димитър Димов, Елин Пелин, Иван Вазов, извън регулацията, Кирил и Методи, Македония, Марин Дринов, Милин Камък, Никола Й.Вапцаров, Паисий Хилендарски, Партизанска, Парчевич, Пенчо Славейков, Райко Даскалов, Сан Стефано, Христина Морфова, Христо Ботев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Цар Симеон, Цветко Терзийски, Чаталджа, Юрий Гагарин

На 28.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Бойчиновци: Георги Трайков, Иван Андреев

На 28.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:20 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:40 – 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 – 09:40 ч.; 15:20 – 16:00 ч./ –  Палилула: Втора, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 28.05.2018 г. /12:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 29.05.2018 г. /12:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бойчиновци: Георги Димитров, извън регулацията, Квартал Огоста, местност Стадиона

На 28.05.2018 г. /12:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 29.05.2018 г. /12:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ерден: 438019, 438021

На 30.05.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 01.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Бойчиновци: 216023, 23-ти Септември, 922004, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Кирков, извън регулацията, Кирил и Методи, Комсомолска, Лале, Марица, Пионерска, Поличката, Симеон Влахов, Спартак, Стадион, Стефан Влахов, Тодор Дечев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Юри Гагарин

На 30.05.2018 г. /08:00 – 09:00 ч./   На 01.06.2018 г. /17:00 – 18:00 ч./ –  Ерден: 000010, 080068, 972014, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесет, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

Община Вълчедръм

На 01.06.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Вълчедръм: Балатон, България /Г.Димитров/, Васил Друмев, Евлоги Георгиев /Ален Мак, Морава /М.Тодоров/, Трети Март /Г.Генов/, Хаджи Димитър, Цар Самуил

Община Георги Дамяново

На 28.05.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Помеждин: 500.110, ІV-148 Кв.9, ІІІ, Втора, Първа, Седма, Трета, Шеста

Община Лом

За периода 28.05-01.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 01.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Лом: Алеко Константинов, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Искър, Люляк(Петър Калчев), Марица, Митко Палаузов, Пелистър, Пирот, Стара Планина, Тимок, Тунджа, Цар Петър(М.Стефанов), Шести Септември

На 28.05.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: Зорница

На 29.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Долно Линево: Александър Стамболийски, Васил Левски, Васил Петлешков(Л.Димитро, Веслец(23-ти Септември), Витоша(9-ти Септември), Вишна(Г.Димитров), Георги Сава Раковски, Дунав, Малина, Марица, местност Дръмките, Пирин, Покрайна, Първа, Рила(Р.Даскалов), Стефан Караджа, Христо Ботев

На 29.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Златия, Общ. Вълчедръм: извън регулацията

На 29.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Ковачица: Втора, Двадесет, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шест, Дванадесет, Девета, Десета, Единадесет, извън регулацията, местност Втори Стопански Двор, местност Читалище, Осемнадесет, Осма, Пета, Петдесет, Петдесет и Девет, Петдесет и Едно, Петдесет и Осем, Петдесет и Пет, Петдесет и Седем, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петдесет и Шест, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Две, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестдесет и Две, Шестдесет и Едно, Шестдесет и Три, Шестнадесет

На 29.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Лом: 44238,1149,6, Бели Ружи, Бено Първанов(Синчец-Мл.), Борис Гайдаров(П.Мойсеев), Васил Друмев, Димитър Ралчев(Черв.Знаме, Димчо Дебелянов, Дядо Горан, Иван Вазов, Иглика(Нов Живот), извън регулацията, Кален Поток, Коваленко Петков(Партиз.), Лозарска, Младенова, Младеново/Пейо Яворов, Могилата, Орляк, Пейо Яворов, Поточе(Ценко Маринов), Пчела, Садовете, Садовете/Крайна Лозарска, Софийска, Съгласие(Аврора), Цар Калоян

На 29.05.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Станево: Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Единадесета, извън регулация, местност Църковен Двор, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Три, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 29.05.2018 г. /09:30 – 13:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Замфир: 110047, Битоля, Васил Друмев, Васил Коларов, Елин Пелин, Зайчер, Никола Й.Вапцаров, Охрид, Пирин, Сливница, Солун, Царибродска, Шипка

На 30.05.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: Александър Стамболийски, Велес(Илия Генов), Генерал Нечаев, Гургулят, Д-Р Басанович, Д-Р Петър Берон, Дунавска(Д Благоев), Менкова(Поп Андрей), Радецки, Славянска(Г.Димитров), Софрон Михайлов, Шести Септември, Щип(Горан Георгиев)

На 30.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Лом: Борил(Аспарух Яков), Георги Кирков, Георги Манавски(Н.Чуков), Дунавска(Д Благоев), Дунавска(Д Благоев), Еремия Българов, Ивайло, Никола Първанов, Петър Берковски, Славянска(Г.Димитров), Хан Крум, Хан Крум, Цар Асен, Цар Симеон(В.Коларов), Цар Симеон(В.Коларов), Черковна(Г.Карастоянова)

На 31.05.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: Александър Стамболийски, Дунавска(Д Благоев), извън регулацията, Пристанищна(Лом.Комуна), Цар Симеон(В.Коларов), Шести Септември

На 01.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Лом: извън регулацията, Шести Септември

Община Монтана

На 28.05.2018 г. /09:00 – 09:10 ч./   На 30.05.2018 г. /08:45 – 09:00 ч./   На 01.06.2018 г. /16:45 – 17:15 ч./ –  Долно Белотинци: 460008, 800692, Александър Стамболийски, Арм. Ген.Иван Михайлов, Асен Греков, Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Д-Р Стамен Илиев, Дамян Колов Оловански, Дара Михайлова, Емил Марков, Замфир Попов, Игнат Колов, извън регулацията, Илия Андрев, Кокиче, Коло Василев, Лика Рачин, Малчика, Младен Апостолов, Младен Кръстев, Ненка Илиева, Никола Йонков Вапцаров, Огоста, Петко Дошов, Петко Рачев Славейков, Победа, Пъстрина, Синчец, Стадиона, Христо Михайлов, Цеко Тодоров;  Ерден: извън регулацията;  Лом: Филип Тотю;  Монтана: 1290029, 48489.2.534, 48489.2.643 местност Гламата, 48489.4.502, Жеравица, Захари Зограф, извън регулацията, ПИ 48489.2.537;

На 29.05.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Монтана: Александър Стамболийски, Васил Левски, Опълченска, Отец Паисий, Охрид, Св.Св.Кирил и Методий, Хаджи Димитър, Христо Ботев;

На 29.05.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Николово, Общ. Монтана: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Единадесета, извън регулация, Първа, Семков Дол, Тридесета, Тринадесета, Шеста;

На 29.05.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Сумер: Станой Стоянов;

Община Чипровци

На 28.05.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Чипровци: Георги Димитров, Д-Р Тако Андреев, Деяна Войвода, Иван Станиславов, Осми Март, Павлето (В.Коларов), Петър Богдан, Петър Парчевич, Точо Войвода, Чипровска Комуна

Ръководството на дружеството поднася извинения на клиентите за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на „Виваком“/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Зa още новини, снимки и видео харесайте страницата ни във Facebook. Там очакваме вашите коментари и сигнали.