Открит турнир по конен спорт в рамките на празника „Свети Дух“

Открит турнир по конен спорт в рамките на празника "Свети Дух"Открит турнир по конен спорт в рамките на празника "Свети Дух"Открит турнир по конен спорт в рамките на празника "Свети Дух" Открит турнир по конен спорт в рамките на празника "Свети Дух"